Klientide tagasiside / edulood

Sellelt lehelt on võimalik lugeda klientide tagasisidet/edulugusid, kes on olnud nõus jagama oma muljeid ja tulemusi erinevatest teraapiatest, mida sellel lehel pakutakse. Samuti kuidas nad on ennast tundnud enne ja peale teraapiat. Need lood tekivad siia vaid selleks, et julgustada inimesi vaatama enda sisse ja teadvustama endale, et igale probleemile ja olukorrale on olemas lahendus k.a probleemidele, mis puudutab seksuaalsust.

Kõik lood, mis on avaldatud nüüd ja tulevad tulevikus on reaalsed lood ning koostatud inimeste poolt, kes olid nõus seda teiega jagama.