Miks selline otsus sündis ja miks just palvetuba ?

Palvetada saab igasuguste murede või probleemide eest, olgu see mingi raske haigus, suhteprobleem, depressioon, stress, sõltuvus, mure töökoha pärast, perekonna pärast jne. Põhimõtteliselt ei olegi asja, mille eest ei saaks palvetada. Inimesed ei tea lihtsalt seda, et palves on väga suur vägi, Piiblis on vägi ja tervenemine. Kui inimene teeb oma palve nn õigele aadressile, Jumala poole Jeesuse nimel, siis seda palvet kuuldakse ja vastatakse. Kui võtta appi veel Piibli kirjakohad, siis on see palve veel võimsam.                                       

Kristlasena ma täna tean, et Piibel pole muinasjuturaamat, vaid raamat, kus on peidus TÕDE ja see TÕDE on väga paljudel inimestel kodus riiulis, käeulatuses. Kuidas ma seda tean? Vastus on, et ma elan seda, mis Piiblis kirjas, endast välja. Olen enda peal kogenud asju, millest Piibel kirjutab. Kui seda elada nii nagu seal on kirjas, siis hakkavad asjad juhtuma. Hakkavad tulema palve vastused, imelised ja üleloomulikud tervenemised ka inimestele, kelle eest palvetan .

Olen hakanud kogema, nägema asju, millest ma varem polnud teadlik, pidades seda kõike väljamõeldiseks ning isegi valeks. Kui ma näen reaalselt mismoodi on palve  muutnud inimesi ja olukordi nende eludes, siis vot see on PÕNEV. Ma tahan seda jagada ning julgustada inimesi tulema rohkem palvele, mitte jooksma oma muredega nõidade, tervendajate, alternatiivmeditsiini poole. Julgustan igat inimest võtma Jeesus vastu oma ellu / südamesse ja te hakkate nägema muutusi oma elus, tervises, suhetes jne….

Piiblit lugedes olen jõudnud kirjakohtadeni, mis on tõesti väelised ja tõesed.

Psalm 103:3 Tema (e. Jeesus) annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved.

1 Peetruse 2:24 ta kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattudele, elaksime õigusele; tema vermete varal te olete saanud terveks

Mt 7:7-11  Paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab ja otsija leiab ja igale koputajale avatakse!                                                             

Kas on teie seas sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi?
Või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao?
Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad!

Jh 15:16  Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes Isalt palute, seda ta annab teile minu nimel.

Markuse 11:24 Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale paluteuskuge, et te olete saanud, ja see saabki  teile!

Need ei ole lihtsalt mingid niisama laused ega sõnad, vaid need on reaalsed lubadused  ja väelised sõnad millest Piibel räägib ja mis saavad ka ilmsiks.

Tõsi on ka see, et juba Vanas Testamendis on Jumala poolt paika pandud sõnakuulmatuse needus ,kus on näha, et haigused ja kannatused on sõnakuulmatuse ning patu vili. Kui seda kirjakohta mõttega ja süvenenult lugeda ning kaasa mõelda, siis seal kirjas olev loetelu on reaalselt ka täna inimeste eludes toimiv. Inimesed ei oska seda isegi aimata, miks nende eludes mingid asjad ei toimi, miks suhted purunevad, miks elu tundub nii raskena jne, jne. Arvatakse, et “chakrad” ei tööta korralikult, marmapunktid ja energia kanalid on umbes, seepärast on ka need raskused ja haigused. See on VALE ja EKSITAV. See on puhtalt sõnakuulmatuse ja patu vili.                                                                                      Aga tänu Jumalale – vastavalt Galaatlastele 3:13 on Jeesus Kristus meid lahti ostnud käsuneedusest, kuhu kuulub ka sõnakuulmatuse needus. Ka Sinul on võimalik ennast lahti osta sellest needusest, mis Sinu teadmata on Sinu elus. Sinu eest on hind juba makstud. Sinul pole vaja teha muud, kui uskuda seda ja võtta vastu Jeesus oma päästjaks. Ahelad, milles oled elanud, hakkavad purunema ja sa saad reaalselt vabaks. Sinu elus hakkavad toimuma märkimisväärsed muutused.

2017. aasta lõpus hakkasin oma massaažitöö juures kasutama palvet. Algul oli hirm, et mida kliendid arvavad aga see hirm oli ekslik, inimesed on olnud avatud palvele. Palve on reeglina alati tulnud peale massaaži, kui klient on olnud palvega nõus. Erandeid on ka olnud, kus ma palvetan kliendi eest enne massaaži mingi valu või olukorra pärast, mis klienti vaevab ja see valu kaob või leeveneb. Kliendid on imestunud, mis toimus, kuhu valu kadus, mul on enesetunne palju parem, kergem ja rahu tuli südamesse. Teinekord on kliendil massaaži ajal esile kerkinud isiklikud teemad, mille eest ma olen küsinud nõusolekut palvetada ja pärast andnud kaasa soovitusi, kuidas kodus ise palvetada. Tagasiside on olnud samuti positiivne, kuna need isiklikud teemad on saanud vastused ja lahenenud. Seepärast ma otsustasin teha palvetoa ja tuua see välja ka oma kodulehel.

Inimestele on läbi aegade palju valetatud ja antud eksitavat infot seoses kristlusega. Seeläbi on inimesed jäänud kirikuvõõraks ega pöördu abisaamiseks kirikusse. Tänapäeval otsitakse abi selgeltnägijatelt, nõidadelt, erinevatelt ravitsejatelt, lastakse enesele kaarte panna jne,jne. Mina ise olin kunagi samas pundis nendega ja tuleb tunnistada, et ka mina olin aastaid eksitatud, kuid ma mõistsin lõpuks, milline jõud on tegelikult nende tervenduste taga. Kahjuks on meie hingevaenlane saatan, teinud osavalt võltsinguid ja loonud terve nimekirja erinevaid alternatiivseid teraapiavorme, mis küll töötavad ja mida inimesed rõõmsalt kasutavad, kuid nad ei tea, mida see pikemas perspektiivis kaasa toob.